มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ขณะนี้เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่

สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ได้ที่ http://www.kps.ku.ac.th