มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

A+ R A-

รับสมัครเรียนป.ตรี (15)

ติดตามได้ที่ กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) 

Link : http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th

หรือทาง Facekook กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)

Fanpage : กองบริการการศึกษา-กำแพงแสน-มเกษตรศาสตร์

Thursday, 09 May 2013 22:03
Read more... 0
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเปิดรับสมัครนิสิตปริญญาตรีภาคพิเศษ รายละเอียดและกำหนดการดังเอกสารแนบ
Monday, 25 March 2013 11:24
Read more... 0
ครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐศาสตร์) ภาคพิเศษ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ขยายเวลาการเปิดรับสมัครนิสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.polsci.flas.kps.ku.ac.th/templates%20flas2/apply.html
Tuesday, 12 March 2013 15:57
Read more... 0
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Thursday, 28 February 2013 13:44
Read more... 0
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน (โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร) ประจำปีการศึกษา 2556 พร้อมแนบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์มาพร้อมนี้
Friday, 01 February 2013 11:36
Read more... 0

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะสัตวแพทยศาสตร์

โควตาพิเศษสำหรับบุตรเกษตรกร   ประจำปีการศึกษา 2556

เปิดรับสมัคร

- ทางไปรษณีย์ (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555  ถึงวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555)

- ด้วยตนเอง (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555  ถึง วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555)

สอบถามรายละเอียดได้ที่  www.vet.ku.ac.th / www.vet.kps.ku.ac.th

Tuesday, 27 November 2012 10:55
Read more... 0


น้องที่สนใจ สามารถเข้ามา ชมได้ที่ Website : http://quota.psd.kps.ku.ac.th/directquota/index.php
Friday, 23 November 2012 09:59
Read more... 0