ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้มีความประสงค์เช่าพื้นที่จำหน่ายรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ บริเวณลานสาวโห่