กำหนดการ
พีธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันพุธที่ 18  กรกฎาคม 2561
ณ วัดห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 • เวลา 13.00 น.
  • - ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา ณ สระพระพิรุณ
 • เวลา 13.30 น.
  • - เคลื่อนขบวนไปวัดห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • เวลา 14.19 น.
  • - ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ครูนักเรียน และผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพระอุโบสถ
  • - รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน นำเดินทักษิณาวัตรรอบพระอุโบสถ 3 รอบ
  • - จากนั้นรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ครูนักเรียน และ ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันภายในอุโบสถ
  • - รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน จุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย                         
  • - เจ้าหน้าที่ กล่าวนำ ตั้ง นะโม 3 จบ พร้อมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย                         
  • - อาราธนาศีล 5
  • - รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ครูนักเรียนและผู้ร่วมพิธี กล่าวคำถวายเทียนพรรษา
  • - รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ครูนักเรียและผู้ร่วมพิธี ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
  • - พระสงฆ์อนุโมทนา
  • - กรวดน้ำ  รับพร  กราบพระรัตนตรัย
  • - เสร็จพิธี