มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

DSC 7982

 

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร ผู้บริหารส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักเรียนพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งต่อมาเวลา 08.40 น. ได้ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "เกษตรศาสตร์" และร่วมลงนามถวายความอาลัย โดยเวลา 08.45 น. พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เดินทางมาถึงบริเวณพิธี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 13 ให้เกียรติขึ้นเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะด้านหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และรองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวนำถวายสังฆทานถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งได้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ต.ภูมิพัฒน์ ธนัชญาอิศม์เดช เป็นผู้ดำเนินการทางพิธีสงฆ์ พร้อมทั้งร่วมกันใส่บาตรอาหารแห้งเพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์  ภาพ โดย: นายถาวร คล้ายวงษ์ 

View the embedded image gallery online at:
http://www.kps.ku.ac.th/v8/index.php/th/12-news/kps-news/628-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95-13-%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2561#sigProIdc9ed585948