โครงการอิ่มอกอิ่มใจ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

DSC01360

     วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การสนับสนุนเลี้ยงข้าวนิสิตจากคณะต่างๆ ที่มาติวหนังสือช่วงเย็น
ณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน เพื่อเตรียมตัวสอบประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์