ประกาศซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น 4 หอพักนิสิตหญิง ตึก 21-24

1564513543513