บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2561

DSC01019

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ภาพบรรยากาศน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ พร้อมด้วยผู้ปกครองจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2 เป็นไปอย่างหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ทาง http://esd.psd.kps.ac.th/quota/  ในวันที่ 24 เมษยน พ.ศ. 2561 โดยผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house ทาง http://app.cupt.net/tcas/round2.php โดยใช้รหัสระบุตัวบุคคล (Password) โดยสามารถตรวจสอบรหัสตัวบุคคลทางเว็บไซต์ http://esd.psd.ku.ac.th/quota/regis.php มิฉะนั้น ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อทันที และทางมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ทาง http://esd.psd.kps.ku.ac.th/quota/

กรณีมีข้อสงสัยหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

งานบริการการศึกษา กองบริหารวิชาการและนิสิต อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ชั้น 1

วัน เวาลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดทำการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทร. 034-341545-7 ต่อ 121, 124 โทรสาร. 034-351395

ติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ที่ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/quota/

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์