• CF85C006 A769 482E 86FF B55DB270FFB4
 • Contain Ashes
 • Inform ATK
 • A1
 • Capital T65
 • Hall History
 • KU
 • Pr1410410
 • Pr Tci 2 B
 • 11TMKU
 • 25622965 E949 4E6A B61D 11CCD517326E
 • Sos Kps 001 T
 • CF85C006 A769 482E 86FF B55DB270FFB4
 • Contain Ashes
 • Inform ATK
 • A1
 • Capital T65
 • Hall History
 • KU
 • Pr1410410
 • Pr Tci 2 B
 • 11TMKU
 • 25622965 E949 4E6A B61D 11CCD517326E
 • Sos Kps 001 T

ประกาศ
งดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
เนื่องจากมีท่อเมนประปาเป็นท่อเหล็กขนาด 3 นิ้ว รั่วหน้าศูนย์เด็กอ่อน ก่อนวัยเรียน
บริเวณที่มีผลกระทบ 
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม โรงเรียนสาธิต มก. ปั๊มปตท.มก. โครงการ ATC (111 ไร่)
บ้านดิน หมู่บ้านเกษตร 2 ศูนย์เด็กอ่อนก่อนวัยเรียน
ในกรณีดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายน้ำประปาทันที (สำรองน้ำประปาไว้ใช้ด้วย)
ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดถนนชั่วคราว (ถนนสาย 9 ให้เดินรถทางเดียว)
เริ่มวันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมระยะเวลา 33 วัน)
บริเวณแยกวงเวียนทางเข้าถนนสาย 9
เนื่องจากบริษัทวิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อทำการก่อสร้างขยายถนนเปิดพื้นผิวถนนวางท่อระบายน้ำ
โครงการระบบบำบัดน้ำเสียและปรับท่อรวบรวมน้ำเสีย
กรณีดำเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด จะทำการเปิดใช้ถนนตามปกติ
แผนผังปิดเส้นทาง
ขออภัยในความไม่สะดวก

ข่าวประชาสัมพันธ์